روسیه- مهاجرت – ویزا و اقامت0

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه کشور روسیه همان طور که می دانید بزرگترین و پهناور ترین کشور در سطح جهان می باشد . روسیه از طریق تقسیم بندی جغرافیایی هم در قاره آسیا می باشد و هم در قاره اروپا می باشد که به اصطلاح اروسیا می باشد . کشور روسیه با مرکزیت مسکو و دارای حکومت چند حزبی فدرال است . واحد پول روسیه روبل است . زبان رسمی در کشور روسیه زبان روسی است اما به علت پهنای وسیع این کشور 30 زبان دیگر هم در این کشور رواج دارد و به آن زبان ها هم ...

بورسیه در روسیه

بورسیه در روسیه
بورسیه در روسیه تحصیل در روسیه،اخذ اقامت تحصیلی در روسیه،اخذ اقامت روسیه،اخذ بورسیه در روسیه،اقامت روسیه،وکیل مهاجرت کشور روسیه پهناور ترین کشور جهان میباشد که از نظر موقعیت جغرافیایی در شمال منطقه اوراسیا قرار دارد از نظر موقعیت در قسمت شمالی قاره اسیا و همچنین اروپای خاوری قرار دارد و با اقیانوس های ارام شمالی و همچنین اقیانوس منجمد شمالی و نیز با دریای خزر ،دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز ابی دارد و لازم به ذکر است که کشور روسیه با 14 کشور مرز مشترک زمینی دارد و همچنین ذکر این نکته هم خالی از لطف ...